Populära Produkter

Garissa – Girls Home in Kenya


 

Social Office samarbetar med insamlingsstiftelsen Garissa som genom sina insatser har startat ett barnhem och en skola för flickor i Garissa. Skolan tar nu emot över 600 elever men resurserna är knappa och det är fortfarande många flickor i staden som saknar möjlighet till skolgång.

 

Garissa ligger i ett kargt ökenlandskap i Nordöstra provinsen i Kenya. Här lever ett nomadfolk vars vardag präglas av extrem hetta, fattigdom och svält. Religion och gamla traditioner genomsyrar samhället. Flickor och kvinnor står lägst i rang och könsstympning, tvångsgifte och kvinnovåld är vardagsmat. Social Office är stolta över att inleda ett samarbete med Garissa där vi hoppas kunna bidra till den framtida utvecklingen av skolan.

 

Klicka här för att läsa mer om Garissa