Populära Produkter

Hållbarhet hos oss

 

Hållbarhet är allt vi gör på Social Office

 

Hållbarhet, som ofta benämns Corporate Social Responsibility (CSR), innebär kortfattat att vid affärsbeslut ta ömsesidig hänsyn till tre perspektiv: ekonomi, miljö och samhälle. Alla beslut vi fattar på Social Office strävar efter att minimera vår egen och våra kunders resursförbrukning, avfallsproduktion och miljöpåverkan och att maximera vårt och våra kunders bidrag till samhällsutvecklingen utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.

 

Om du har ett nyvunnet intresse för hållbarhet rekommenderar vi dig att läsa boken ”CSR i Praktiken” av Per Grankvist, en av Sveriges främsta hållbarhetsprofiler. Klicka här för att köpa boken och läsa mer om Pers arbete.

 

 

Hur hjälper vi våra kunder med hållbarhet?

 

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att skapa mer hållbara kontor och marknadsaktiviteter. Kontors- och profilprodukter är bara medel för att nå dit. Vi vet att många företag gärna vill arbeta mer med hållbarhet, men inte riktigt vet var de skall börja eller hur de ska utveckla hållbarhet i den egna verksamheten. Vi hjälper dem att göra så med start i sina inköp av kontors- och profilprodukter. Genom att erbjuda våra kunder de bästa produkterna på marknaden utifrån hållbarhetsperspektiven, skapar vi kraftfulla symboler som skall påminna anställda och företagens egna kunder att tänka hållbart på sina respektive arbetsplatser, hemma och som medmänniskor.

 

Vi hjälper våra kunder att arbeta mer hållbart på kontoret såväl som med kommunikation av sina bra val av kontors- och profilprodukter gentemot kunder och anställda.

Klicka här för att läsa mer om hur det funkar

 

 

Hållbarhetskrav på produkter vi erbjuder

 

När vi tar in en produkt för försäljning, vare sig det är kontorsmaterial eller profilprodukter, utvärderas de utifrån nedan hållbarhetskriterier för att godkännas till vårt sortiment. Produkten måste minst uppfylla två av nedan kriterier och dess egenskaper får ej aktivt strida mot något av kriterierna.

 

-Produkten skall ha lång livstid och/eller multipla liv/syften

 

-Produkten skall vara tillverkad av återvunna och/eller återvinningsbara material från etiskt förädlade råvaror (arbetsvillkor enligt levnadslöneprincipen)

 

-Produkten skall vara närproducerad (Sverige med omnejd) och/eller tillverkad med ej miljövådliga tillverkningsmetoder

 

-Produkten skall tillverkas under rättvisa arbetsvillkor och till skäliga lönevillkor enligt levnadslöneprincipen

 

-Produkten skall uppmuntra dess slutanvändare till en hållbar och hälsosam livsstil

 

 

Hållbara arbetssätt hos Social Office

 

-Vi återanvänder och återvinner allt som går för att minimera vårt eget avfall och inte förbruka resurser före de har använts på de absolut smartaste sätten

 

-Vi klimatkompenserar alla transporter som sker direkt på uppdrag av Social Office, samt klimatoptimerar våra egna regelbundna slutkundstransporter genom att klumpa ihop ordrar till samma region och skicka en gång i veckan (fredagar)

 

-Vi använder själva minimalt med emballage vid sändningar och ställer krav på våra leverantörer att minimera sin emballageförbrukning

 

-Vi cyklar eller åker kollektivtrafik till kundmöten och till och från arbetsplatsen. Hälsa gärna på oss om ni ser oss cyklande på Stockholms gator:)