Populära Produkter

Sponsringsprogram

 

 

Social Office arbetar med skolor och organisationer i täta samarbeten för att säkra att pengarna vi sponsrar dem med går till rätt ändamål, nämligen barns utbildning i utvecklingsländer. Organisationer och skolor ingår avtal med Social Office om att sponsrade medel går oavkortat till barns utbildning i form av spårbara punktinsatser för investeringar och skolmaterial. Vi följer noga upp våra samarbeten och utvärderar resultaten av de medel vi sponsrar.

 

För att kunna säkra spårbarhet av sponsrade medel, bli varse om resultat av utbildningsinsatserna och erbjuda våra kunder tillgänglighet till de skolor som mottar sponsrade medel, samarbetar vi främst med mindre ideella insamlingsorganisationer som i sin tur stöttar ett fåtal (1-10) skolor och projekt. Social Office har också direktkontakt med vissa skolor genom lokala eldsjälar som säkrar att skolorna arbetar för barnens utbildnings bästa.

 

I den mån det är affärsmässigt möjligt donerar vi även en del av vår vinst till de ideella organisationerna för att täcka administrationskostnader för att kunna förvalta och utveckla sina verksamheter.

 

 

Varför satsa på utbildning i utvecklingsländer?

 

Skolmaterial är ofta samma produkter som kontorsmaterial och profilprodukter. Det gör att utbildning är nära förknippat med vår verksamhet. Det största skälet att satsa på utbildning är emellertid att vi tror likt många av världens mest prominenta tänkare att utbildning är den bästa vägen ur fattigdom. Alla barn har rätt till utbildning enligt Barnkonventionen och utbildning förändrar radikalt förutsättningarna i livet. I skolan grundläggs inlärningsförmåga, goda värderingar, miljöhänsyn, demokratiskt tänkande med mera – om skolan tar sitt ansvar på allvar!

 

”Education is the most powerful weapon we can use to change the world” – Nelson Mandela

 

Vi på Social Office håller med och försöker hjälpa till, En Penna I Taget!

 

 

Hur går själva sponsringen till?

 

När en kund köper kontors- och profilprodukter från oss, reserverar vi 10% av försäljningspriset till våra skolor. Skolorna i sin tur äskar pengarna från oss genom att presentera antingen en budget för planerade inköp eller kvitton på redan genomförda inköp av skolmaterial och andra investeringar i barnens utbildning. Vi presenterar möjliga ändamål för våra kunder som får vara med i urvalsprocessen och så fort vi bara kan betalar vi ut sponsringen till den organisation som arbetar med insamling till skolan i fråga. Alternativt köper vi in materialet till skolor vi direkt samarbetar med, med hjälp av lokala eldsjälar som har anknytning till skolan i fråga.

 

Vi utvecklar kontinuerligt vårt nätverk av samarbetspartners. Nedan listas de organisationer och skolor som Social Office för närvarande samarbetar med efter världsdel. Klicka på titeln för respektive skola för att läsa mer om dem och deras insamlingsorganisationer.

 

 

Sydamerika

 

Escuela Ing. Alberto R Mascías, Ascochinga, Córdoba, Argentina  – Hittills sponsrade med 20000kr

 

Yennenga Progress – Costa Rica – Hittills sponsrade med 20000kr

 

 

Afrika

 

Yennenga Progress – Burkina Faso – Hittills sponsrade med 15000kr

 

Garissa – Girls Home in Kenya – Hittills sponsrade med 24000kr

 

Kenswed Academy – Global Relations – Nairobi, Kenya – Hittills sponsrade med 22000 kr

 

 

Sydostasien

 

Kommer snart…

 

 

Total sponsring hittills från Social Office – 101000kr