Populära Produkter

Yennenga Progress – Burkina Faso

 

 

I ett av världens fattigaste länder, Burkina Faso, har Yennenga Progress startat flera förskolor och en grundskola. Det är projekt ni framåt har möjlighet att bli en del av!

 

Alla barn har rätt till utbildning enligt Barnkonventionen. Utbildning förändrar radikalt förutsättningarna i livet: I skolan grundläggs inlärningsförmåga, goda värderingar, miljöhänsyn, demokratiskt tänkande med mera – om skolan tar sitt ansvar på allvar!

 

Yennenga Progress arbetar under devisen, det är innehållet som räknas. De arbetar kontinuerligt med utbyten och expertbesök, så att pedagogerna får kontinuerlig input och verksamheten ständigt kan utvecklas och alla barns olika behov mötas.

 

Undervisningen fokuserar på barnens kreativitet och lust att lära. Barnet får det skolmaterial det behöver, färsk frukt och ett ordentligt, lagat mål mat varje dag. Skolan arbetar aktivt med att uppmuntra föräldrarnas engagemang. Dessutom genomför vi projekt i och runt skolorna som kommer hela samhället till gagn.

 

De flesta föräldrarna till barnen är självhushållande bönder och har själva inte möjlighet att betala hela det belopp som barnens skolgång faktiskt kostar.

 

Klicka här för att besöka Yennenga Progress hemsida.